Skip to main content

Databaser og databasetyper

En database er en organiseret samling af data i elektronisk form. I databasen er informationerne registreret og organiseret, så der kan søges i dem på forskellige måder.

Poster og felter

Informationerne i en database er opdelt i poster. En bog, en artikel eller en film udgør en post i den database, der har registreret bogen, artiklen eller filmen. Hver post er opdelt i felter, som fx indeholder emneord#, forfatternavn, årstal eller adresse.

En søgning i en database kan afgrænses, så der fx kun søges i feltet med forfatternavne.

Forskellige database-typer

Der findes forskellige typer af databaser. Her vil vi koncentrere os om bibliotekskataloger#, bibliografiske databaser#, faktadatabaser# og fuldtekstdatabaser#.

Gratis databaser og databaser, der kræver abonnement

Visse databaser kan bruges gratis af alle. Herudover findes der en række professionelle databaser, som man skal have et abonnement for at få adgang til. Et par eksempler på betalings-databaser er:

  • InfoMedia med fuldtekst-udgaver af artikler fra danske aviser
  • CINAHL, som primært dækker sygepleje-området

Disse databaser kan man få adgang til, hvis ens uddannelsesinstitution har abonnement på dem.