Skip to main content

Bibliotekskataloger

Et bibliotekskatalog er en database, der indeholder oplysninger om et eller flere bibliotekers materialer, fx bøger, rapporter, tidsskrifter, cd'er osv.
I et bibliotekskatalog kan man søge efter forfattere, titler og emner. Bibliotekskataloget kan også vise, om et bestemt materiale er på hylden, og hvor materialet er placeret i biblioteket.

En biblioteksdatabase er velegnet, hvis du vil finde materiale, som du kan låne på dit eget bibliotek eller på et andet dansk bibliotek - det kunne fx være en lærebog eller introduktion til et fagligt emne.

De fleste uddannelsesinstitutioner i Danmark har deres egne biblioteker, og dermed også hver deres bibliotekskatalog. Katalogerne kan se ud på lidt forskellige måder, men de kan stort set det samme. Se fx bibliotekskatalogerne fra bibliotekerne ved UC Vest, University College Syd eller se Syddansk Universitetsbiblioteks Katalog.

På fleste bibliotekers hjemmeside findes også en liste med links til andre bibliotekers kataloger.