Skip to main content

Ordliste

Bibliografisk database: Fortegnelse over litteratur indenfor et afgrænset fag- eller emneområde.
Bibliotekskatalog: Katalog over et eller flere bibliotekers beholdning.
Emnekatalog: Katalog over udvalgte internetsider, opdelt i emner, og inddelt i hovedgrupper og undergrupper. Eksempel: Yahoo.
Emneord: Ord, som beskriver en bogs eller en artikels indhold.
Emneordsregister: Alfabetisk liste over emneord.
Emnesøgning: Ved en emnesøgning kan du finde ud af, hvad der findes af litteratur om et bestemt emne. I modsætning til fx at søge på litteratur skrevet af en bestemt forfatter.
Fagportal: Specifikt emnekatalog med links til internetsider, som er udvalgt og vurderet af fagfolk. Eksempel: KlinLinks.
Faktadatabase: Database indeholdende faktuelle oplysninger. Fx Statistikbanken med oplysninger fra Danmarks Statistik.
Felt (i database): Et felt betegner én type oplysning i en beskrivelse i en database. Ét felt i en bibliografisk database kan fx indeholde forfatterens navn - et andet fx. titlen på dokumentet.
Forskningsbibliotek: Bibliotek, der primært retter sig mod at understøtte forskning og undervisning ved den institution, som forskningsbiblioteket er tilknyttet.
Fuldtekstdatabase: En database, hvor alle dokumenter ligger i fuldtekst. I modsætning til fx bibliografisk database, som kun indeholder referencen.
Internetsøgning: Afsøgning af information på internettet via en eller flere søgemaskiner
Kommandosøgning: En søgning, hvor der benyttes operatorer og/eller søgekoder. Fx "(em=influenza OG sp=dansk) IKKE fugle"
MeSH: Medical Subject Headings. Kontrolleret emneordsliste, som bruges i bl. a. databaserne PubMed og SveMed+
Metadata: Beskriver indholdet af internetsiden, fx datering og emne.
Metaværktøj: Søgeværktøj, der søger i flere søgemaskiner og emnekataloger på én gang.
Operator: Et tegn eller et ord, der bruges til at kombinere søgeord eller søgninger. De såkaldte booleske operatorer "og", "eller", "ikke" bruges meget hyppigt ved søgning i søgemaskiner og databaser.
Overordnede/underordnede begreber: Et overordnet begreb er det mest generelle begreb, mens et underbegreb er et snævrere begreb. Fx kan "brystkræft" være et underbegreb til overbegrebet "kræftsygdomme".
Søgemaskine: Edb-program til søgning på World Wide Web. Eksempler: Google, Yahoo
Tesaurus: Kontrolleret liste over emneord og begreber, med definitioner og relationer mellem ordene. Ofte bruges den engelske stavemåde "thesaurus".
Tidsskriftsartikel: Behandler oftest meget specifikke emneområder. Fordelen ved artikler er, at de kan udgives hurtigere end fx bøger, og derfor kan indeholde den nyeste viden på området.
Uddannelsesbibliotek: Et bibliotek, der knytter sig til en uddannelsesinstitution.