Skip to main content

Forslag til videre læsning

Generelt om databaser og litteratursøgning

Der findes et hav af søgemaskiner#, databaser, registre og kataloger med hver deres relevans og nytteværdi til forskellige formål.

Hvis du vil dykke dybere ned i emnet ud fra et fagligt perspektiv, vil Syddansk Universitetsbibliotek være et af flere gode steder at starte.
Gå fx til Sundhedsvidenskabs netbibliotek, og følg nogle af de links, der findes under overskriften "Søgning". Her finder du bl.a. en oversigt over sundhedsvidenskabelige databaser, og du finder en grundigere guide til sundhedsvidenskabelig litteratursøgning.

Særligt om bibliotek.dk

I bibliotek.dk kan du fra forsiden vælge at se en introduktionsfilm eller en kort introduktion med slideshow-illustrationer. En udførlig guide findes under knappen "Hjælp".

Særligt om Pubmed

Videncentret ved Odense Universitetshospital har lavet en miniguide på dansk til PubMed. PubMed selv tilbyder også en række øveprogrammer eller tutorials.

Generelt om internetsøgning

En mere grundig introduktion til internetsøgning er fx Danmarks Biblioteksskoles introduktion til internet eller Københavns kommunes bibliotekers Vejledning til internetsøgning.

Særligt om Google og andre søgemaskiner

Københavns kommunes biblioteker har en grundig gennemgang af mulighederne i Google. introduktionen også bruges, selvom man foretrækker en anden søgemaskine end netop Google, fordi søgemaskinerne ligner hinanden meget.

Mange biblioteker tilbyder desuden internetvejvisere. Se fx OUH Videncentrets internetvejviser og oversigt over udvalgte søgeværktøjer.