Skip to main content

Introduktion

I modul 1 har du lært om brugen af forskellige søgeteknikker, som kan bruges i søgninger i databaser og på internet.

Dette modul introducerer til hvad søgning i databaser og internet går ud på, hvad der adskiller forskellige typer databaser og søgeværktøjer på internettet, og hvilke redskaber der egner sig bedst til forskellige formål.