Skip to main content

...fx Medline/PubMed

Medline er den mest benyttede sundhedsvidenskabelige bibliografiske database. Der er flere forskellige versioner af Medline. PubMed er den version af Medline, som er gratis på internettet.

PubMed/Medline henviser til over 17 millioner artikler fra ca. 4800 videnskabelige tidsskrifter. De ældste artikler, som er registreret i databasen, er udkommet i 1950'erne - og databasen opdateres dagligt med nye poster.

Medicinske emneord - MeSH

Alle poster i Medline bliver kodet med engelske medicinske emneord#, de såkaldte MeSH# - Medical Subject Headings.

Når du indtaster dit søgeord (på engelsk) søges det som almindelig fritekst søgning. Men Pubmed "oversætter" også dit søgeord til MESH-ord, altså emneord fra den kontrollerede ordliste. Hvis Pubmed ikke genkender dit søgeord, vil der dukke forslag op med nye ord, du kan søge på i stedet. Det vil fx ske, hvis du laver en stavefejl, eller hvis du har søgt på noget, der ikke findes i databasen.

Tip - der findes en række andre, væsentlige bibliografiske databaser, som er gratis tilgængelige på internettet. Se fx PEDro (evidensbaseret fysioterapi), OT Seeker (evidensbaseret ergoterapi) og den svenske sundhedsvidenskabelige database Svemed+.
Man kan gratis søge og se abstracts i Cochrane-biblioteket (evidensbaseret medicin). Fuldtekst-versionen er ikke gratis, men er dog tilgængelig fra mange institutioner.

CINAHL, som er en vigtig sygeplejefaglig/sygeplejevidenskabelig database, er ikke gratis tilgængelig.