Skip to main content

Fuldtekstdatabaser

Til forskel fra de bibliografiske databaser giver en fuldtekstdatabase adgang til hele dokumentet.

Fuldtekstdatabaser er som regel ikke gratis, men kræver at det enkelte bibliotek har tegnet abonnement.

Et eksempel på en gratis tilgængelig fuldtekstdatabase er Retsinformation, som giver adgang til danske love, bekendtgørelser og cirkulærer m.v. og til Folketingets dokumenter. Et andet eksempel er PhD Database, som giver adgang til et (indtil videre desværre ret begrænset) antal danske, sundhedsvidenskabelige ph.d.-afhandlinger.

En fuldtekstdatabase er velegnet, hvis du vil finde litteratur, som du kan læse her og nu.

Tip - I praksis kan en bibliografisk database# fungere som fuldtekstdatabase: Søgeresultaterne i en bibliografisk database vil nemlig ofte være forsynet med et link til en online-udgave af den pågældende artikel. Det kan du imidlertid kun bruge til noget, hvis din institution har et abonnement, som giver dig mulighed for at læse artiklen online.