Skip to main content

Når du har gennemgået dette modul kan du...

  • vælge den databasetype eller det internet-søgeværktøj, der egner sig bedst til et bestemt søgeformål
  • lave basale søgninger i forskellige databasetyper - bibliotekskataloger#, bibliografiske databaser#, faktadatabaser# og fuldtekstdatabaser#
  • lave basale søgninger i forskellige typer søgeredskaber på internettet - søgemaskiner#, emnekataloger# og metaværktøjer#