Skip to main content

Ordliste

Citat: En direkte, ordret gengivelse af en andens tekst.
Kilde: Den tekst, person eller anden ressource, hvorfra man har hentet et tekstcitat eller andre informationer, tanker eller idéer.
Litteraturliste: Liste over den litteratur, der er anvendt ved tilblivelsen af en opgave, artikel eller bog.
Nr. (ved tidsskrift): Et tidsskrift bliver udgivet løbende. Til hver årgang knytter der sig et vist antal numre. Fx kommer der ca. 50 numre af Ugeskrift for læger på et år.
Plagiat: Gengivelse eller efterligning af andres arbejde, uden henvisning til dette.
Publikation: 'Udgivelse' - fx en bog eller et tidsskrift.
Redaktør: Person som udvælger, samler og evt. justerer de enkelte bidrag til en samlet udgivelse.
Reference: En reference (også kaldet en litteraturhenvisning) beskriver et dokument ved hjælp af en række faste oplysninger, kaldet bibliografiske oplysninger. Disse oplysninger gør det muligt at identificere og genfinde et værk. Ved en bog vil det fx være: forfatter, titel, udgivelsessted og -år.
Referencestandard: Norm for hvilke bibliografiske oplysninger, man skal angive, samt måden og rækkefølgen man angiver dem i.
Vol. eller volume (ved tidsskrift): Til hver årgang af et tidsskrift knytter der sig et volume. Fx udkom vol.1 af ugeskrift for læger i 1839.