Skip to main content

Referencer

Referencer - (litteraturhenvisninger) - viser de steder i en bog eller en opgave, som bygger på brugen af andres tekster og informationer.

Det skal fremgå klart af en tekst, hvad der er fundet hos andre, og hvad der er forfatterens egne tanker eller antagelser. Og referencerne skal udformes, så tekstens læser kan identificere og genfinde de kilder#, der henvises til.

Der skal altid laves referencer ved citater#, ved angivelse af fakta og tal, og når der henvises til bestemte ideer og teorier.

Referencer kan henvise til skrevne kilder (bøger, rapporter og artikler), edb-programmer, videoer, kassettebånd, cd-rom'er, tekster fra internettet, billeder mv. Det kan også være referencer til personlig kommunikation fra en person i form af breve, e-mails eller interviews.

Bemærk - Hvis man bruger andres tekster og ideer uden at henvise til dem, er det plagiat. Plagiering betragtes med stor alvor, og kan i grove tilfælde føre til bortvisning fra en uddannelses- eller forskningsinstitution.