Skip to main content

Hvad er...?

Hvad er referencer?

Referencer, som også kaldes bibliografiske referencer eller litteraturhenvisninger, er forfatterens henvisninger til de værker, han/hun har brugt som udgangspunkt for sin egen artikel/bog. Det kan være trykte kilder#, hjemmesider på internettet eller personlig kommunikation fra en anden person. Referencer optræder dels inde i selve forfatterens tekst, hvor de skrives i forkortet form, dels i fuld udformning i litteraturlisten.

Hvad er en litteraturliste?

Litteraturlisten er den samlede oversigt over den litteratur, forfatteren har brugt. Den står sidst i bogen/artiklen.

...og hvad skal du bruge dem til?

Du skal bruge referencer og litteraturlister når du læser... Læs mere...

...og når du skriver opgaver eller måske artikler. Læs mere...

Hvad er referencestandarder?

Referencestandarder er meget specifikke retningslinjer for, hvordan referencerne udformes. Ved at have sådanne retningslinjer eller standarder kan man sikre, at referencerne bliver entydige og lette at læse.

Standarderne definerer både hvordan referencerne skal opbygges, og hvordan litteraturlisten skal opstilles.

...og hvilke standarder skal du bruge?

Undervisningsinstitutionerne har forskellige regler for, hvilken standard der skal bruges i opgaver, og har undertiden udarbejdet egne vejledninger/tekniske retningslinier. Disse regler skal naturligvis følges i forbindelse med opgaveskrivning.