Skip to main content

Ordliste

Emnekatalog: Katalog over udvalgte internetsider, opdelt i emner, og inddelt i hovedgrupper og undergrupper. Eksempel: Yahoo.
Fagredaktør: Person som udvælger, samler og evt. justerer de enkelte bidrag til en samlet udgivelse indenfor et afgrænset fagfelt.
Hacker: Person som bryder ind i, skaber sikkerhedshuller i eller på anden måde misbruger it-systemer.
Internetadresse: Også kaldet URL (uniform ressource locator). Den adresse, som angiver placeringen af en side på internettet, fx "www.binko.sdu.dk".
Originalartikel: Artikel, som rapporterer resultaterne af et afgrænset forskningsarbejde.
Oversigtsartikel: Artikel, som giver en samlet oversigt over den aktuelle viden om et emne.
Peer review: Egt. 'gennemsyn ved ligemænd' - dvs. vurdering af et manuskript, foretaget af personer, som fagligt set er på samme niveau som forfatteren.
Publikation: 'Udgivelse' - fx en bog eller et tidsskrift.
Redaktør: Person som udvælger, samler og evt. justerer de enkelte bidrag til en samlet udgivelse.
Tidsskrift: En periodisk udgivelse, som udgiver forskningsresultater og nyheder indenfor et bestemt fagligt eller videnskabeligt område.