Skip to main content

Forslag til videre læsning

Modulet her siger selvsagt ikke alt, hvad der er at sige om kildekritik - og tjeklisten gør ikke krav på at være en fuldstændig liste over de punkter, man kan se på, når man vurderer en kildes troværdighed og egnethed.

Der findes mange gode sider på internettet, hvor man gennemgår forskellige kvalitetskriterier og kontrollerer internetsider. På Lægemiddelstyrelsen.dk finder du fx en liste med "Tips til at finde troværdig information på et sundhedsnetsted" og testspørgsmål til sundhedsnetsteder.

Der findes også en række internetsider, som beskæftiger sig grundigt med kvalitetsvurdering af internetkilder. Se fx Danmarks Biblioteksskoles tips til Kvalitetsvurdering af websider.