Skip to main content

Vurdering af kilder - særlig for internettet

Idag er internettet på mange måder en lige så vigtig og varieret publikationskanal som papirbaserede tidsskrifter#, bøger og andre trykte medier. Derfor kunne man overse nogle væsentlige kilder, hvis man helt afstod fra at søge på internettet, når man skal finde kilder - også til akademiske opgaver.
Men...der KAN være god grund til at være se sig godt om, inden man tager information fra nettet for gode varer.