Skip to main content

Vurdering af kilder generelt

Sorteringen af den litteratur og de informationer, man har fundet, skal bygge på en vurdering af den enkelte kildes kvalitet. Nogle gange er det åbenlyst, hvad der er en god eller en mindre god kilde - men sådan er det ikke altid. Nedenfor får du nogle tips til en vurdering af, hvad der giver en kilde kvalitet.