Skip to main content

Når du har gennemgået dette modul kan du...

  • lave en første grovsortering af fundne kilder ud fra basale kvalitetskriterier
  • lave en basal kildekritik med udgangspunkt i begreberne troværdighed og egnethed
  • styre uden om nogle af de faldgruber, der kan være forbundet med information fundet på nettet