Skip to main content

Hvad er kildekritik?

Ét er at kunne finde litteratur og informationer om et emne eller problem, man vil undersøge. Et andet er at kunne vurdere kvaliteten og relevansen af den litteratur og de informationer, man har fundet. Det er mindst lige så vigtigt - og det er det, kildekritik går ud på.

Her får du hjælp til grovsortering!

I dette modul opridses nogle kvalitetskriterier, der kan bruges til at lave en kvalificeret første grovsortering af kilder, du har fundet, og som du måske overvejer at bruge.

Generel og fag-specifik kildekritik

Der er nogle grundlæggende kvalitetskriterier, som man kan støtte sig til, uden at gå nærmere ind på den specifikt faglige eller videnskabelige/forskningsmæssige kvalitet af fx en artikel. Det er de grundlæggende kvalitetskriterier, som dette modul handler om.

Ofte vil du imidlertid have brug for en dybere faglig/videnskabelig kvalitets- og relevansvurdering af kilderne i forhold til det, de skal bruges til. Til det formål kan du søge vejledning hos en kompetent fagperson eller i fagrelevant litteratur. Se afsnittet "Forslag til videre læsning" senere i dette modul.