Skip to main content

Internet-søgemaskiner

Forskellige søgemaskiner - forskellige søgeresultater

Lav den samme søgning på forskellige søgemaskiner og sammenlign søgeresultatet.
Du kan fx søge på ordkombinationen demens OG livsverden OG kærlighed på hhv. AltaVista, Google og AllTheWeb


'Ranking' af søgeresulater - hvad ligger øverst?

Antag, at du vil finde oplysninger om en evt. dansk patientforening for sukkersyge. Du går derfor til Google og søger på sukkersyge OG patientforening.
Hvorhenne på listen over søgeresulateter finder du det mest relevante resultat?
Gå nu til Yahoo! og Ask og lav den samme søgning. Er det de samme resultater, der placeres øverst på listen?