Skip to main content

Ordliste

Afgrænsning: Begrænsning af en søgning til bestemte dele af en database eller søgemaskine, f.eks udgivelsesår eller sprog.
Bibliografisk database: Fortegnelse over litteratur indenfor et afgrænset fag- eller emneområde.
Bibliotekskatalog: Katalog over et eller flere bibliotekers beholdning.
Database: En samling af data/informationer, som er registreret og lagret på en sådan måde, at man kan genfinde dem ved bestemte søgemetoder.
Emneord: Ord, som beskriver en bogs eller en artikels indhold.
Emneordsregister: Alfabetisk liste over emneord.
Felt (i database): Et felt betegner én type oplysning i en beskrivelse i en database. Ét felt i en bibliografisk database kan fx indeholde forfatterens navn - et andet fx. titlen på dokumentet.
Forfatterregister: Alfabetisk liste over forfattere.
Frasesøgning: Søgning på flere ord, der står sammen og i en bestemt rækkefølge.
Fritekst: Al den søgbare tekst i en database. Man søger frit uden at behøve at tage hensyn til databasens opbygning i felter.
Indsnævre søgning: Bruges når man ønsker at få færre søgeresultater. Man kan indsnævre sin søgning på flere måder: ved at søge med mere specifikke ord, ved at kombinere med "og" eller ved afgrænsning.
Kombinatorisk søgning: Søgning, hvor man kombinerer to eller flere søgeord eller søgninger ved hjælp af operatorer.
Kommandosøgning: En søgning, hvor der benyttes operatorer og/eller søgekoder. Fx "(em=influenza OG sp=dansk) IKKE fugle"
Maskering: Ved maskering kan man erstatte (blanke) enkelte bogstaver midt i et ord med et maskeringstegn, fx b*rn for barn og børn.
Maskeringstegn: Tegn, der indsættes for at vise databasen eller søgemaskinen, at man ønsker at maskere. Se databasens eller søgemaskinens hjælpetekst for at finde ud af hvilket tegn, der bruges som maskeringstegn.:
MeSH: Medical Subject Headings. Kontrolleret emneordsliste, som bruges i bl. a. databaserne PubMed og SveMed
Operator: Et tegn eller et ord, der bruges til at kombinere søgeord eller søgninger. De såkaldte booleske operatorer "og", "eller", "ikke" bruges meget hyppigt ved søgning i søgemaskiner og databaser.
Søgemaskine: Edb-program til søgning på World Wide Web. Eksempler: Google, Yahoo
Søgeteknik: Forskellige teknikker eller metoder, hvormed man definerer, hvordan en database eller en søgemaskine skal udføre søgninger.
Tesaurus: Kontrolleret liste over emneord og begreber, med definitioner og relationer mellem ordene. Ofte bruges den engelske stavemåde "thesaurus".
Titelregister: Alfabetisk liste over titler
Trunkering: Søgning på en ordstamme + dennes forskellige endelser (højretrunkering) f.eks. "skole*". I nogle databaser kan man også søge på ordstammens foranstillede ord (venstretrunkering).
Trunkeringstegn: Tegn, der indsættes for at vise databasen eller søgemaskinen, at man ønsker at trunkere. Trunkeringstegnet er ofte * eller ?, men andre tegn bruges også. Se databasens eller søgemaskinens hjælpetekst.
Udvide søgning: Bruges når man ønsker at få flere søgeresultater. Man kan udvide sin søgning på flere måder: ved at søge med mere generelle eller overordnede ord, ved at kombinere med "eller" og ved trunkering.