Skip to main content

Når du har gennemgået dette modul, kan du...

  • Trunkere# søgeord
  • Foretage kombinatoriske søgninger#
  • Lave frasesøgninger#
  • Søge ved at slå op i forskellige registre
  • Afgrænse# en søgning med forskellige metoder
  • Indsnævre# og udvide# en søgning

Modulet vil også give dig bedre forudsætninger for at vælge den eller de søgeteknikker#, der er bedst egnet/egnede til et bestemt formål.